Mật độ phủ 5% màu trong in ấn

Mật độ phủ 5% màu trong in ấn

Mật độ phủ màu trong in ấn là gì?

Mật độ phủ màu trong in ấn là một đại lượng đo lường lượng mực in được sử dụng trên một đơn vị diện tích của vật liệu in. Mật độ phủ màu càng cao thì màu sắc càng đậm và rõ nét.

Mật độ phủ màu được đo bằng đơn vị “%”. Ví dụ, một hình ảnh có mật độ phủ màu 100% có nghĩa là toàn bộ diện tích của hình ảnh đều được phủ kín bởi mực in.

Mật độ phủ màu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bản in. Mật độ phủ màu cao sẽ giúp bản in có màu sắc đậm, rõ nét và sống động hơn. Tuy nhiên, mật độ phủ màu quá cao có thể dẫn đến hiện tượng lem mực hoặc nhòe màu.

Có hai yếu tố chính quyết định mật độ phủ màu:

  • Lượng mực in: Lượng mực in càng nhiều thì mật độ phủ màu càng cao.
  • Độ phân giải: Độ phân giải càng cao thì mật độ phủ màu càng cao.

Để kiểm tra mật độ phủ màu của bản in, bạn có thể sử dụng một thiết bị chuyên dụng gọi là densitometer.

Thuật ngữ “Độ phủ 5%” trên thông số máy in là gì?

Thuật ngữ “Độ phủ 5%” trên thông số máy in là một thông số do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế – The International Organisation for Standardisation (ISO) kiểm định và đưa ra nhằm giúp khách hàng hiểu rõ thông số kỹ thuật của sản phẩm máy in.

Độ phủ 5% được tính bằng cách lấy tổng diện tích của các điểm mực in trên một trang giấy A4 chia cho tổng diện tích của trang giấy A4. Một tờ giấy A4 với độ phủ 100% sẽ được bao phủ hoàn toàn bằng mực in, giống như bôi đen toàn bộ trang A4.

Ví dụ, một máy in được ghi là “Độ phủ 5%, 1200 trang” có nghĩa là hộp mực của máy in có thể in được 1200 trang A4 với độ phủ mực là 5%. Nếu bạn in các tài liệu có độ phủ mực cao hơn, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tài liệu nhiều màu, thì số trang in sẽ ít hơn.

Độ phủ 5% là một thông số ước tính, không phản ánh chính xác số trang mà máy in có thể in.

Ý nghĩa của “độ phủ 5%” trong việc in ấn

Trong việc in ấn, “độ phủ 5%” là một thông số do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế – The International Organisation for Standardisation (ISO) kiểm định và đưa ra nhằm giúp khách hàng hiểu rõ thông số kỹ thuật của sản phẩm máy in.

Độ phủ 5% được tính bằng cách lấy tổng diện tích của các điểm mực in trên một trang giấy A4 chia cho tổng diện tích của trang giấy A4. Một tờ giấy A4 với độ phủ 100% sẽ được bao phủ hoàn toàn bằng mực in, giống như bôi đen toàn bộ trang A4.

Ví dụ, một máy in được ghi là “Độ phủ 5%, 1200 trang” có nghĩa là hộp mực của máy in có thể in được 1200 trang A4 với độ phủ mực là 5%. Nếu bạn in các tài liệu có độ phủ mực cao hơn, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tài liệu nhiều màu, thì số trang in sẽ ít hơn.